Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน Commart Work 2016

Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน Commart Work 2016

readmore

Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน Thailand LAB International 2016

Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน Thailand LAB International 2016

readmore

Powermatic เซ็นสัญญาแต่งตั้ง "Authorize Service" ให้กับตัวแทนจำหน่ายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

Powermatic เซ็นสัญญาแต่งตั้ง "Authorize Service" ให้กับตัวแทนจำหน่ายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

readmore

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้ผลิตจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS)ยี่ห้อ CLEANLINE จัดสัมมนา ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้ผลิตจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS)ยี่ห้อ CLEANLINE จัดสัมมนา ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

readmore

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดการอบรมการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรของบริษัท

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดการอบรมการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรของบริษัท

readmore

Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน Commart Joy 2016

Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน Commart Joy 2016

readmore

Powermatic ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวโครงการปลูกป่าประชารัฐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Powermatic ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวโครงการปลูกป่าประชารัฐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

readmore

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดสัมมนา ABB Power Quality and Data Center Solution

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดสัมมนา ABB Power Quality and Data Center Solution

readmore

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดการอบรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้าให้กับบุคลากร ออฟฟิศเมท

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดการอบรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้าให้กับบุคลากร ออฟฟิศเมท

readmore

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ให้การต้อนรับบริษัท SPACE LIGHT CO.,LTD. จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ให้การต้อนรับบริษัท SPACE LIGHT CO.,LTD. จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

readmore

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด เข้าร่วมการจัดสัมนา กรมการแพทย์ทหารอากาศ

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด เข้าร่วมการจัดสัมนาหัวข้อเรื่อง "คดีความด้านไซเบอร์ และกฎหมายไซเบอร์ในชีวิตประจำวัน"

readmore

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด เข้าร่วมการจัดสัมนาในงาน มหกรรมดาตาเซนเตอร์

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด เข้าร่วมการจัดสัมนาในงาน มหกรรมดาตาเซนเตอร์

readmore

Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน commart connect 2016

Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน commart connect 2016

readmore

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดการอบรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้าให้กับเซลล์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดการอบรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้าให้กับเซลล์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

readmore

Powermatic มอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับหน่วยงานราชการ Ministry of Mines สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

Powermatic มอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับหน่วยงานราชการ Ministry of Mines สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

readmore

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด เข้าร่วมงานสัมมนาสมาคมนักลงทุนไทยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (TBAM)

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด เข้าร่วมงานสัมมนาสมาคมนักลงทุนไทยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (TBAM)

readmore

Powermatic มอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับหน่วยงานราชการ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

Powermatic มอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับหน่วยงานราชการ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

readmore

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้ผลิตจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS)ยี่ห้อ CLEANLINE จัดสัมมนา ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้ผลิตจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS)ยี่ห้อ CLEANLINE จัดสัมมนา ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

readmore

Powermatic ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

Powermatic ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

readmore

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน MYANENERGY'15 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน MYANENERGY'15 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

readmore