บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน MYANENERGY'15 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน MYANENERGY'15 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

readmore

Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน EcoLightTech Asia 2015

Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน EcoLightTech Asia 2015

readmore

Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน Commart Comtech 2015

Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน Commart Comtech 2015

readmore

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดการอบรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้าให้กับเซลล์

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดการอบรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้าให้กับเซลล์

readmore

Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน PACK PRINT INTERNATIONAL 2015

Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน PACK PRINT INTERNATIONAL 2015

readmore

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดการอบรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้าให้กับบุคลากร ออฟฟิศเมท

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดการอบรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้าให้กับบุคลากร ออฟฟิศเมท

readmore

Powermatic จัดสัมมนาให้กับบริษัทตัวแทนจำหน่ายและผู้ที่สนใจสินค้า Cleanline ในประเทศพม่า

Powermatic จัดสัมมนาให้กับบริษัทตัวแทนจำหน่ายและผู้ที่สนใจสินค้า Cleanline ในประเทศพม่า

readmore

Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน Commart X'Gen 2015

Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน Commart X'Gen 2015

readmore

Powermatic จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับ ร้านยักษ์ ไอที

Powermatic จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับ ร้านยักษ์ ไอที

readmore

Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ ABB ในงาน Automation System Management Strategy by Digital Engineering

Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ ABB ในงาน Automation System Management Strategy by Digital Engineering

readmore

Powermatic นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) จัดแสดงและจำหน่ายในงาน IT Festival 2013

เพาเวอร์เมติค นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย

readmore

Powermatic นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) จัดแสดงและจำหน่ายในงาน Commart Comtech 2013

เพาเวอร์เมติค นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย

readmore

Powermatic ทำบุญครบรอบก่อตั้งบริษัท

โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันถวายเพลแด่พระภิกษุสงษ์ จำนวน 9 รูป

readmore

Powermatic นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) จัดแสดงและจำหน่ายในงาน IT CTIY EXPO 2013

เพาเวอร์เมติค นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย

readmore

Powermatic นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) จัดแสดงและจำหน่ายในงาน Mid Year Sale 2013

เพาเวอร์เมติค นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย

readmore

Powermatic นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) จัดแสดงและจำหน่ายในงาน Commart X'Gen 2013

เพาเวอร์เมติค นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย

readmore

Powermatic นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) จัดแสดงและจำหน่ายในงาน BIG THANKS 2013

เพาเวอร์เมติค นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย

readmore

Powermatic นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) จัดแสดงและจำหน่ายในงาน BIG THANKS 2013

เพาเวอร์เมติค นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย

readmore

Powermatic นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) จัดแสดงและจำหน่ายในงาน Commart Thailand 2013

เพาเวอร์เมติค นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย

readmore

Powermatic นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) จัดแสดงและจำหน่ายในงาน X-CITE IT 2013

เพาเวอร์เมติค นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย

readmore