Powermatic นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) จัดแสดงและจำหน่ายในงาน Commart X'Gen 2012

เพาเวอร์เมติค นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย

readmore

Powermatic นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) จัดแสดงและจำหน่ายในงาน BIG THANKS 2012

เพาเวอร์เมติค นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย

readmore

Powermatic นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) จัดแสดงและจำหน่ายในงาน Commart Thailand 2012

เพาเวอร์เมติค นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย

readmore

Powermatic นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) จัดแสดงและจำหน่ายในงาน X-Cite IT 2012

เพาเวอร์เมติค นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย

readmore

Powermatic นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) จัดแสดงและจำหน่ายในงาน WAREHOUSE SALE 2012

เพาเวอร์เมติค นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย

readmore

Powermatic นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) จัดแสดงและจำหน่ายในงาน IT Festival 2011

เพาเวอร์เมติค นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย

readmore

Powermatic นำอาหารและน้ำดื่มร่วมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ทีมผู้บริหารฯและพนักงานของบริษัทฯ ร่วมกันบริจาคทรัพย์ส่วนตัวจัดซื้ออาหารแห้งและน้ำดื่ม

readmore

Powermatic ร่วมสนับสนุนการสัมมนาวิชาการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 2011

เพาเวอร์เมติค นำผลิตภัณฑ์บางส่วนของบริษัทฯ เข้าร่วมจัดแสดงในกิจกรรมดังกล่าว

readmore

Powermatic นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) จัดแสดงและจำหน่ายในงาน IT CITY EXPO 2011

เพาเวอร์เมติค นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย

readmore

Powermatic นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) จัดแสดงและจำหน่ายในงาน Commart X-Gen 2011

เพาเวอร์เมติค นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย

readmore

Powermatic นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) จัดแสดงและจำหน่ายในงาน ดิจิตอล & คอมพ์ 2011

เพาเวอร์เมติค นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย

readmore

Powermatic นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) จัดแสดงและจำหน่ายในงาน BIG THANKS 2011

เพาเวอร์เมติค นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย

readmore

Powermatic นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) จัดแสดงและจำหน่ายในงาน Commart CEMART 2011

เพาเวอร์เมติค นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย

readmore

Powermatic นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) จัดแสดงและจำหน่ายในงาน Notebook Expo 2011

เพาเวอร์เมติค นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย

readmore

Powermatic นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) จัดแสดงและจำหน่ายในงาน Commart Thailand 2011

เพาเวอร์เมติค นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย

readmore

Powermatic นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) จัดแสดงและจำหน่ายในงาน X-Cite IT 2011

เพาเวอร์เมติค นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย

readmore

Powermatic นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) จัดแสดงและจำหน่ายในงาน IT Festival 2010

เพาเวอร์เมติค นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย

readmore

Powermatic นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) จัดแสดงและจำหน่ายในงาน Commart Comtech 2010

เพาเวอร์เมติค นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน

readmore

Powermatic นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) จัดแสดงและจำหน่ายในงาน Comp & Digital Suratthani 2010

เพาเวอร์เมติค นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน

readmore

Powermatic ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน Technology Education Forum 2010

เพาเวอร์เมติค นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) เข้าร่วมจัดแสดงในกิจกรรมดังกล่าว

readmore