ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ Solar Farm บางน้ำเปรี้ยว


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ Solar Farm บางน้ำเปรี้ยว

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก Solar Farm บางน้ำเปรี้ยว ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น T-10K
และ Battery Pack เพื่อรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องควบคุมแผงโซล่าเซลล์ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน
เช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และไฟเกิน ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
Solar Farm บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา