ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ แอมเวย์ สาขาสีลม


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ แอมเวย์ สาขาสีลม

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก แอมเวย์ ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น T-20K และ Battery Pack
เพื่อ
รักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้อง Server รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉินเช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และไฟเกิน
ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้ง
เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
แอมเวย์ สาขาสีลม