ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น TS-15K
และ Battery Pack เพื่อรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องเครื่องเซิฟเวอร์ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน
เช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และไฟเกิน ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า