ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ส่งมอบเครื่องสำรองไฟให้กับ ธนาคารออมสิน


Powermatic ส่งมอบเครื่องสำรองไฟให้กับ ธนาคารออมสิน

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก ธนาคารออมสิน ทำการส่งมอบเครื่องสำรองไฟ รุ่น TR-3000
จำนวน 30 เครื่อง
และ Battery Pack เพื่อรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้อง Sever รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น
เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และไฟเกิน ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ส่งมอบ
เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560