ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ MONO29


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ MONO29

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก MONO29 ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น UP Power 120K
และ Battery Pack เพื่อใช้กับจอมอนิเตอร์สนามบาส MONO29 รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดไฟตก,
ไฟดับ,
ไฟกระชาก และไฟเกิน ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 สนามบาส MONO29