ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก สำนักการระบายน้ำ ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น TS-20K
และ Battery Pack เพื่อรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้อง Sever รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ,
ไฟกระชาก และไฟเกิน ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้ง
เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร