ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS)ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น TS-20K
และ Battery Pack เพื่อรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้อง Server รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ,
ไฟกระชาก และไฟเกินให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัดได้ติดตั้ง
เป็นที่เรียบร้อย วันที่ 21 เมษายน 2560
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2