ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ส่งมอบเครื่องสำรองไฟให้กับ กรมประชาสัมพันธ์


Powermatic ส่งมอบเครื่องสำรองไฟให้กับกรมประชาสัมพันธ์

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก กรมประชาสัมพันธ์ ทำการส่งมอบเครื่องสำรองไฟ รุ่น Ai-800
จำนวน 335 เครื่อง
เพื่อใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม และต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ,
ไฟกระชากและไฟเกินให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ส่งมอบเครื่อง
เป็นที่เรียบร้อย วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด