ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงพยาบาลศิริราช


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงพยาบาลศิริราช

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก โรงพยาบาลศิริราช ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น TS-15K เพื่อรักษา
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้อง Server
รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม และต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชากและไฟเกิน
ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่อง
เป็นที่เรียบร้อย วันที่ 8 มิถุนายน 2560
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช