ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ กรมพลาธิการทหารอากาศ


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ กรมพลาธิการทหารอากาศ

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก กรมพลาธิการทหารอากาศ ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น TS-20K
และ Battery Pack เพื่อรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม และต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ,
ไฟกระชากและไฟเกิน
ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องเป็นที่เรียบร้อย วันที่ 26 มิถุนายน 2560 กรมพลาธิการทหารอากาศ