ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงสีเพชรสยามพิพัฒน์ธัญญา


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับโรงสีเพชรสยามพิพัฒน์ธัญญา

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก โรงสีเพชรสยามพิพัฒน์ธัญญา ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น TS-60K
และ Battery Pack เพื่อรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าห้องควบคุมระบบสายพานลำเลียงข้าวภายในโรงสีรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน
เช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และไฟเกิน ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560
โรงสีเพชรสยามพิพัฒน์ธัญญา จ.อ่างทอง