ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น TS-40K
เพื่อรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม และต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชากและไฟเกิน
ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องเป็นที่เรียบร้อย วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 ณ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย