ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งระบบป้องกันไฟกระชากให้กับ โรงพยาบาลบางพลี


Powermatic ติดตั้งระบบป้องกันไฟกระชากให้กับ โรงพยาบาลบางพลี

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายระบบป้องกันไฟกระชาก ยี่ห้อ OBO Bettermann ได้ทำการติดตั้งระบบกันไฟกระชาก รุ่น SP-3PTT-C20 จำนวน 6 ชุดและ SP-3PTT-BC25
จำนวน 1 ชุด ให้กับโรงพยาบาลบางพลี
เพื่อป้องกันฟ้าผ่าและกันไฟกระชาก รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันไฟฟ้าของอุปกรณ์ ภายในอาคารได้อย่างปลอดภัยสูงสุด โดยทาง
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
ได้ส่งมอบและติดตั้ง พร้อมทดสอบเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 24
กรกฏาคม 2559 ณ โรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ