ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ องค์การเภสัชกรรม


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ องค์การเภสัชกรรม

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก องค์การเภสัชกรรม ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น TS-15K
เพื่อรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้อง SEVER รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม และต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก
และไฟเกิน
ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องเป็นที่เรียบร้อย วันที่ 26 กรกฏาคม 2560 องค์การเภสัชกรรม