ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงพยาบาลสมุทรปราการ


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก โรงพยาบาลสมุทรปราการ ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น TS-30K
และ Battery Pack เพื่อรักษาอุปกรณ์ชุดคอมพิวเตอร์ภายในอาคาร จำนวน 10 ชุด รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม และต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น
เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก
และไฟเกินให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องเป็นที่เรียบร้อย วันที่ 9 สิงหาคม 2560
โรงพยาบาลสมุทรปราการ