ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงพยาบาลบุรีรัมย์


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น TS-20K และ T-10K
เพื่อรักษาอุปกรณ์ภายในห้อง Sever รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม และต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และไฟเกิน
ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องเป็นที่เรียบร้อย วันที่ 9 สิงหาคม 2560 โรงพยาบาลบุรีรัมย์