ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (CIMB THAI)


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (CIMB THAI)

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ
รุ่น TS-40k
และ Battery Pack เพื่อรักษาอุปกรณ์ภายในห้อง Sever รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม และ ต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น
เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก
และ ไฟเกินให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องเป็นที่เรียบร้อย วันที่ 14 กันยายน 2560
ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด