ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท แอมสเปค (ประเทศไทย) จำกัด


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท แอมสเปค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท แอมสเปค (ประเทศไทย) จำกัด ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ
รุ่น TS-15k
เพื่อรักษาอุปกรณ์ภายในห้อง Sever รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม และ ต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก
และ ไฟเกินให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องเป็นที่เรียบร้อย วันที่ 8 กันยายน 2560 บริษัท แอมสเปค (ประเทศไทย) จำกัด