ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ศาลจังหวัดทั่วประเทศ


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ศาลจังหวัดทั่วประเทศ

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก ศาลจังหวัดทั่วประเทศทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟรุ่น TR-1000
และ Battery Pack จำนวน 56 เครื่อง เพื่อรักษาอุปกรณ์ภายในห้อง Sever รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม และ ต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น
เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก
และ ไฟเกินให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องเป็นที่เรียบร้อย วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ศาลจังหวัดทั่วประเทศ