ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ
รุ่น TS-20k
เพื่อรักษา เครื่องควบคุมเครื่องจักรรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม และ ต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก
และ ไฟเกินให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องเป็นที่เรียบร้อย วันที่ 19 กันยายน 2560 บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด