ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท ไบโอแลป จำกัด


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท ไบโอแลป จำกัด

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ไบโอแลป จำกัด ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น TS-10k และ
TS-15k พร้อม Battery Pack
เพื่อใช้กับเครื่องควบคุมเครื่องจักร เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม และ ต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉินเช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ,
ไฟกระชาก
และ ไฟเกินให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องเป็นที่เรียบร้อยวันที่ 26 กันยายน 2560 บริษัท ไบโอแลป จำกัด