ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น TS-30k จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้เพื่อรักษาอุปกรณ์ภายในห้อง Sever รวมถึง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม และ ต่อเนื่อง
ในกรณีฉุกเฉินเช่น เมื่อเกิดไฟตก,ไฟดับ, ไฟกระชาก และ ไฟเกินให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องเป็นที่เรียบร้อย
วันที่ 28 กันยายน 2560 บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์