ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ คอนโด THE LINE จตุจักร


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ คอนโด THE LINE จตุจักร

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก คอนโด THE LINE ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น TS-15k
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และ ไฟเกินให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทาง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
ได้ติดตั้งเครื่อง
เป็นที่เรียบร้อย วันที่ 2 ตุลาคม 2560
คอนโด THE LINE จตุจักร