ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ธนาคาร ธนชาต สาขา เซ็นจูรี่


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ธนาคาร ธนชาต สาขา เซ็นจูรี่

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก คอนโด THE LINE ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น TS-20k พร้อม Battery Pack เพื่อใช้ในการควบคุม server และเพิ่มประสิทธิภาพของไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และ ไฟเกินให้มีความปลอดภัย มากยิ่งขึ้น โดยทาง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องเป็นที่เรียบร้อย วันที่ 21 ตุลาคม 2560 ธนาคาร ธนชาต สาขา เซ็นจูรี่