ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงแรมแมคโนเลีย


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงแรมแมคโนเลีย

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก โรงแรมแมคโนเลีย ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น TR-10k
และ MD-1000V
เพื่อใช้ในการควบคุมserver และเพิ่มประสิทธิภาพของไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน เช่นเมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และ ไฟเกินให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
โดยทาง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่อง
เป็นที่เรียบร้อย วันที่
21 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมในแมกโนเลีย