ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท ริโก้ ประเทศไทย


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท ริโก้ ประเทศไทย

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ริโก้ ประเทศไทย ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า TS-40K
เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้องควบคุม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีฉุกเฉิน
โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 30 มิถุนายน ‎2561 ณ คลังสินค้า บริษัท ริโก้ ประเทศไทย