ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนทำการติดตั้ง
เครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น T-10K เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้อง Sever รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีฉุกเฉิน โดยทาง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 7 สิงหาคม ‎2561