ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า
รุ่น G-10K และ Batterypack เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าสายพานลำเลียงสินค้า รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีฉุกเฉิน โดยทาง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 8 สิงหาคม ‎2561 บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จ.อยุธยา