ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท คาร์มาร์ท จำกัดทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น T-20K31
และ Batterypack
เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้องวิจัย รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องใน
กรณีฉุกเฉิน
โดยทาง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 16 สิงหาคม ‎2561