ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงละคร ทิฟฟานี่ โชว์ พัทยา


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงละคร ทิฟฟานี่ โชว์ พัทยา

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก โรงละคร ทิฟฟานี่ โชว์ ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น TS-30K3/1
และ Batterypack เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้อง Sever รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องใน
กรณีฉุกเฉิน โดยทาง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 17 สิงหาคม ‎2561