ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ไทยสหกิจการยาง


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ไทยสหกิจการยาง

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ไทยสหกิจการยาง จำกัดทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น G-10K และ G-6000 พร้อม Batterypack เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้องควบคุม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องใน
กรณีฉุกเฉิน
โดยทาง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 22 สิงหาคม ‎2561