ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ อุโมงค์นครินทร์


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ อุโมงค์นครินทร์

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก อุโมงค์นครินทร์ ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น T-20K31/L
และ Battery pack
เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้องควบคุม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีฉุกเฉิน โดยทาง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 7 พฤศจิกายน ‎2561