ติดตั้ง POWERCOM UPS ให้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS"

readmore

กสท โทรคมนาคม วางใจเลือก POWERCOM UPS

readmore

มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกติดตั้ง POWERCOM UPS

readmore

กสท โทรคมนาคม เยี่ยมชมและอบรมการใช้งาน POWERCOM UPS

readmore

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) รับมอบ POWERCOM UPS

readmore

กรมศุลกากร เลือกใช้ POWERCOM UPS

readmore

ธนาคารกรุงเทพ เลือก POWERCOM UPS ให้กับตู้ ATM

readmore

บจก. อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย วางใจเลือกใช้ POWERCOM UPS

readmore

ลงนามส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟ สำหรับระบบกล้องวงจรปิด ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

readmore

Index Living Mall ทั่วประเทศ วางใจเลือก POWERCOM UPS

readmore

สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศวางใจเลือกใช้ POWERCOM UPS

readmore

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วางใจเลือก POWERCOM UPS

readmore

ธนาคารออมสิน วางใจเลือก POWERCOM UPS

ธนาคารออมสิน วางใจเลือก POWERCOM UPS

readmore