ความรู้เรื่อง Tier I (Basic Capacity)

ในมาตรฐานของ TIA-942 (Telecommunications Infrastructure Standard for Data Center) เริ่มต้นประมาณปีปี 1960 เป็นห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) พื้นฐานสำหรับกลุ่มงานที่สามารถยอมรับในความเสี่ยง ที่อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ โดยไม่กระทบต่อธุรกิจต่างๆ ขององค์กร โดยห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ในระดับนี้จะถูกออกแบบให้มีอุปกรณ์ในด้านไฟฟ้าและแหล่งจ่ายความเย็น โดยอุปกรณ์ทั้งหมดจะมีเพียง 1 ชุด ตามที่ใช้งานเท่านั้น ดังนั้นรูปแบบนี้จึงสามารถทำให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) หยุดการทำงานได้หลายจุด และจำเป็นต้องหยุดการทำงานศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) เมื่อมีการบำรุงรักษาของอุปกรณ์หลัก จากภาพด้านซ้ายมือ แสดงการเชื่อมของอุปกรณ์ที่มีความสำคัญภายในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์จะเห็นว่า การติดตั้งมีความเสี่ยงต่อการทำให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) หยุดการทำงานค่อนข้างสูง

ทั้งนี้การนำรูปแบบของ Tier I (Basic Capacity) มีการลงทุนที่ไม่สูงมาก เมื่อนำรูปแบบนี้มาใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ภายในองค์กรต้อง พิจารณาถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นหากศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) หยุดทำงาน โดย Uptime Institute ให้ค่า Representative Site Availability ในรูปแบบนี้ที่ 99.671%