ความรู้เรื่อง Tier II (Redundant Components)

ในมาตรฐานของ TIA-942 (Telecommunications Infrastructure Standard for Data Center) เริ่มต้นประมาณปีปี 1970 เป็นห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ที่ได้รับการปรับปรุงระบบให้มีความเสถียรภาพมากขึ้น มีการเพิ่มอุปกรณ์สำรองให้แก่ระบบหลัก เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ ให้มีเป็นลักษณะการทำงาน 1 เครื่อง และสำรอง 1 เครื่อง เป็นอย่างน้อย โดยจะเรียกระบบนี้ว่า N+1 เพื่อป้องกันการผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์หลักที่สำคัญ หรือการบำรุงรักษาอุปกรณ์หลัก เพื่อให้ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง แต่ระบบไฟฟ้าในรูปแบบของ Tier II ยังมีแหล่งจ่ายเดียว ซึ่งเป็นจุดอ่อนของรูปแบบนี้ หากแหล่งจ่ายระบบไฟฟ้าเกิดการผิดพลาดจะทำให้ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) มีโอากาสหยุดทำงาน

ทั้งนี้การนำรูปแบบของ Tier II (Redundant Components) มีการลงทุนที่ไม่สูงมาก เมื่อนำรูปแบบนี้มาใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ภายในองค์กรต้อง พิจารณาถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นหากศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) หยุดทำงาน โดย Uptime Institute ให้ค่า Representative Site Availability ในรูปแบบนี้ที่ 99.741%