ความรู้เรื่อง Tier IV (Fault Tolerant)

ในมาตรฐานของ TIA-942 (Telecommunications Infrastructure Standard for Data Center) เริ่มต้นประมาณปีปี 1994 เป็นห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ที่ได้รับการปรับปรุงระบบจากรูปแบบ Tier III ให้มีความเสถียรภาพของระบบมากกว่าในหลายๆ ด้าน โดยมีการทำงานพร้อมกันทั้ง 2 แหล่งจ่าย (Source A and Source B) โดยอุปกรณ์หลักทั้งหมดยังมีการ Redundant อย่างน้อย N+1 ทั้งสองด้าน รูปแบบของ Tier IV ถูกพัฒนาให้มีเสถียรภาพมากขึ้นกว่ารูปแบบ Tier I, Tier II และ Tier III โดยมีการกำหนดให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ในรูปแบบนี้ต้องเป็นอาคารเฉพาะศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) เหมือน Tier III และไม่รวมกับอาคารสำนักงานหรือพื้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) โดยในรูปแบบนี้มีการกำหนดการเลือกสถานที่ตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ที่มีผลกระทบจากการเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว, น้ำท่วม, ภูเขาไฟ จึงเป็นการลดความเสี่ยงต่อการหยุดการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) จึงทำให้ระบบมีความปลอดภัยมาก

ทั้งนี้การนำรูปแบบของ Tier IV (Fault Tolerant) เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ที่ มีเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือมากที่สุด ในปัจจุบันแต่มีการลงทุนที่สูงมากจึงต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่ากับธุรกิจของ องค์กร เพราะเมื่อนำรูปแบบนี้มาใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) จะช่วยสร้างความมั่นใจได้มากในการให้บริการ โดย Uptime Institute ให้ค่า Representative Site Availability ในรูปแบบนี้ที่ 99.995%