คุณสมบติทั่วไป
เป็น UPS ชนิด True On-line Double Conversion ให้กระแสไฟฟ้าที่คงที่และต่อเนื่องตลอดเวลา
ไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมการทำงานทั้งหมด เพื่อความเที่ยงตรงของไฟฟ้าขาออก
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220 Vac +/- 25% (Single-phase) และ 380/400/415Vac +/- 25% (Three-phase)
แรงดันไฟฟ้าขาออก 220 Vac +/- 1% (Single-phase) และ 380/400/415Vac +/- 1% (Three-phase)
สัญญาณไฟฟ้าขาออกของภาค Inverter เป็น Pure Sine Wave
สำรองไฟฟ้าได้ประมาณ 10-30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์)
ระบบประจุแบตเตอรี่ถูกออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของแบตเตอรี่ (Advance Battery Management : ABM)
สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่อง และสามารถเปิดเครื่องได้โดยไม่ต้องมีไฟ AC INPUT (DC Power On)
สามารถเพิ่มระยะเวลาการสำรองไฟฟ้าด้วยการพ่วงแบตเตอรี่ได้ (Options)
มีสัญญาณไฟ LED เตือนบอกสภาวะการทำงาน : UPS On, On-line, battery mode, bypass mode & alarm
มีระบบในการป้องกันการใช้งานเกินกำลัง และไฟฟ้าลัดวงจร (Overload, Short circuit, Surge and Spike Protection)
มีสวิตฉุกเฉินสำหรับปิดการทำงานของเครื่องสำรองไฟฟ้า (Emergency power off)
สามารถเลือกให้เครื่องสำรองไฟฟ้าทำงานในโหมดประหยัดพลังงานได้ (High efficiency mode)
รองรับการใช้งานผ่านพอร์ตสัญญาณ RS232, USB PORT สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม UPSMON Plus
สำหรับตรวจสอบและควบคุมการทำงานของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
รองรับการใช้งานร่วมกับ SNMP Card เพื่อความสะดวกในการควบคุมการทำงานของ UPS ผ่านระบบ Network
ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ มอก. 1291 เล่ม 1-2553, มอก. 1291 เล่ม 2-2553, มอก. 1291 เล่ม 3-2555

รุ่นและขนาด
Single-phase
ONL-3750-LCD 3.75kVA/3kW
ONL-6250-LCD
6.25kVA/5kW
ONL-10K-LCD 10kVA/8kW
ONL-15K-LCD 15kVA/12kW
Three-phase
ONL-10K31-LCD 10kVA/8kW
ONL-15K31-LCD 15kVA/12kW
ONL-20K31-LCD 20kVA/16kW
รับประกันคุณภาพ 2 ปีเต็ม
บริการซ่อมถึงที่ ภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตลอดระยะเวลารับประกัน
ฟรี! ค่าแรงและอะไหล่ทุกชิ้น รวมถึงแบตเตอรี่ ตลอดระยะเวลารับประกัน
บริการตรวจสอบทุกๆ 4 เดือน (ในกรุงเทพและ
ปริมณฑล) และ 6 เดือนในต่างจังหวัด