จอแสดงผลอัจฉริยะ
แบบ LCD Digital

แสดงสถานะการทำงานของ Inverter ผ่านหน้าจอแสดงผลการทำงานแบบ LCD Digital และแสดงเตือนสถานะผิดปกติ


ประสิทธิภาพ
การทำงานสูง
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงถึง 97.0%


รองรับการเชื่อมต่อ

PVI-USB-RS232_485,VSN300 WIFI
Logger Card
PVI-AEC-EVO , VSN700
Data Logger,
VSN300 Wifi Logger Card


IP65 ป้องกันสภาพแวดล้อมหลายรูปแบบ
IP65 รองรับสภาพแวดล้อมหลายรูปแบบทั้งแดดฝุ่นละอองและน้ำฝน


มาตรฐานการรับรอง

EN 50178, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, AS/NZS 3100,
EN 61000-6-1,EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12CEI 0-21,
DIN V VDE V 0126-1-1, G59/3, EN 50438RD 1699, RD 413,ITC-BT-40,
AS 4777.2, AS 4777.3, C10/11, IEC 61727, IEC 62116

คุณสมบัติทั่วไป

ระบบไฟ 1 เฟส

เอาท์พุต 5000/6000W

รองรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าได้ในช่วงกว้าง

สามารถปรับให้เข้ากับกริดในพื้นที่ที่กำหนดได้โดยเฉพาะ

MPP tracking 2 ชุดอินพุต ที่แยกอิสระจากกันสำหรับการติดตั้งในทิศทางที่ต่างกันเพื่อให้ได้พลังงานที่มากที่สุด

รุ่นและขนาด
PVI 5000/6000TL OUTD 5kVA/6kVA
รับประกันคุณภาพ 5 ปีเต็ม

ซอฟท์แวร์