Event List / Event Detail

Powermatic นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) จัดแสดงและจำหน่ายในงาน Southern IT 2006Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน Southern IT 2006

ริ ษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ร่วมกับบจก. เดอะเวิลด์ บิซิเนส คอมพิวเตอร์ สาขาหาดใหญ่ นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) ระบบ Lineinteractive และ True On-line ขนาดตั้งแต่ 500VA-3kVA เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน "Southern IT 2006" อีกทั้งยังเป็นการเปิดตัวเครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น IMPERIAL ที่สามารถแสดงค่าแรงดันไฟฟ้าขาออกด้วยตัวเลข Digital โดยเป็นเจ้าแรกที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่นี้้ออกสู่ตลาด เพื่อให้ชาวหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงได้สัมผัสและเป็นเจ้าของก่อนจังหวัดอื่นในภาคใต้ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2549 ณ ห้องตะกั่วป่า โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา