Event List / Event Detail

Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ ABB ในงาน Automation System Management Strategy by Digital EngineeringPowermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ ABB ในงาน Automation System Management Strategy by Digital Engineering

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ (UPS) นำเครื่องสำรองไฟภายใต้เครื่องหมายการค้า "ABB" เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ณ งาน Automation System Management Strategy by Digital Engineering" โดยภายในงาน มีการให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งานเครื่องสำรองไฟ (UPS) ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เข้าร่วมชมงานทั้ง วิศวกร และผู้ชมงาน ที่มีความสนใจ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ พัฒนา กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา