Event List / Event Detail

Powermatic จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับ ร้านยักษ์ ไอที


Powermatic จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับ ร้านยักษ์ ไอที

ภายใต้ สโลแกรน "ใหญ่กว่าไอที มากด้วยบริการ"

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ (UPS) นำเครื่องสำรองไฟภายใต้เครื่องหมายการค้า "CLEANLINE" จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับ ร้านยักษ์ไอที จำกัดซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย ภายในจังหวัดสงขลา โดยเป็นร้านขายสินค้าไอทีชั้นนำของภาคใต้ โดยภายในงาน มีการให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งานเครื่องสำรองไฟ (UPS) ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น 1-6 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา