Event List / Event Detail

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ให้การต้อนรับบริษัท SPACE LIGHT CO.,LTD. จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์


บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ให้การต้อนรับบริษัท SPACE LIGHT CO.,LTD. จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

คุณอภิวัฒน์ วงศ์อานันท์สกุล ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัทเพาเวอร์เมติค จำกัด พร้อมด้วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศให้การต้อนรับบริษัท SPACE LIGHT CO.,LTD.
จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ และโรงงาน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559