Event List / Event Detail

Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน Thailand LAB International 2016


Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน Thailand LAB International 2016

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ (UPS) ภายใต้การบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ISO 9001 ได้นำเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
ภายใต้เครื่องหมายการค้า "CLEANLINE UPS"
ระบบ True On-line ขนาดตั้งแต่ 1kVA และ 6kVA เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานเพื่อใช้กับเครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์ที่ใช้
ในห้องปฎิบัติการภายในงาน "Thailand LAB International 2016"
อีกทั้งยังให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งานเครื่องสำรองไฟ (UPS) ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน
โดยจัดแสดงให้แก่ สื่อมวลชน องค์กร สถานศึกษา ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงประชาชนที่สนใจทั่วไปในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 21-23 กันยายน 2559
ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค