Event List / Event Detail

Powermatic เซ็นสัญญาแต่งตั้ง "Authorize Service" ให้กับตัวแทนจำหน่ายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์


Powermatic เซ็นสัญญาแต่งตั้ง "Authorize Service" ให้กับตัวแทนจำหน่ายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้ผลิตจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ CLEANLINE เซ็นสัญญาแต่งตั้ง "Authorize Service" อย่างเป็นทางการ
ให้กับบริษัท Thatoe aung zeya จำกัด ตัวแทนจำหน่ายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีคุณศราวุธ เพียรพิทักษ์ ประธานกรรมการ ได้ให้เกียรติมอบโล่
ซึ่งการเซ็นสัญญา
มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ในการบริการลูกค้าได้ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น