Event List / Event Detail

Powermatic ร่วมจัดแสดงเครื่องสำรองไฟ Cleanline และ ABB ให้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร


Powermatic ร่วมจัดแสดงเครื่องสำรองไฟ Cleanline และ ABB ให้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ (UPS) นำเครื่องสำรองไฟภายใต้เครื่องหมายการค้า Cleanline และ ABB เข้าร่วม
การสัมมนางาน "การออกแบบและตรวจสอบระบบ Fire Pump ให้สอดคล้องกับกฎหมายสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม" โดยภายในงานมีการให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งาน
เครื่องสำรองไฟ (UPS) ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เข้าร่วมชมงานทั้ง วิศวกร และผู้ชมงาน ที่มีความสนใจ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา