Event List / Event Detail

Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน Commart Connect 2017


Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน Commart Connect 2017

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ (UPS), ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning Systems), DATA CENTER Infrastructure
และพลังงานทดแทน (Solar Power) ภายใต้การบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ISO 9001 จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่มีมาตรฐานสูง ได้นำเครื่องสำรองไฟ
(UPS) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "CLEANLINE UPS" ระบบ Lineinteractive และ True On-line ขนาดตั้งแต่ 850VA - 6kVA เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายพร้อมนำเสนอโปรโมชัน
สุดพิเศษ
ภายในงาน "Commart Connect 2017" อีกทั้งยังให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งานเครื่องสำรองไฟ (UPS) ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เข้าร่วมชมงานทั้งจาก
สื่อมวลชน องค์กร
สถานศึกษา ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงประชาชนที่สนใจทั่วไปในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 19 มีนาคม 2560
ที่ผ่านมา
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์