Event List / Event Detail

Powermatic ร่วมจัดแสดงเครื่องสำรองไฟ Cleanline ในงานสัมนานวัตรกรรมระบบทำความเย็น


Powermatic ร่วมจัดแสดงเครื่องสำรองไฟ Cleanline ในงานสัมนานวัตรกรรมระบบทำความเย็น


บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ (UPS) นำเครื่องสำรองไฟภายใต้เครื่องหมายการค้า Cleanline เข้าร่วมการสัมมนางาน
"นวัตรกรรมระบบทำความเย็นสู่เทคโนโลยีการจัดการพลังงานยุค 4.0" โดยภายในงานมีการให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งานเครื่องสำรองไฟ (UPS) ให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้เข้าร่วมชมงานทั้ง วิศวกร และผู้ชมงาน ที่มีความสนใจ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน จ.กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา